HABERLER

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurulu Duyurusu

Sayın Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Üyesi,
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği , Olağan Genel Kurulunun 7 Mayıs 2016 Cumartesi günü yeterli çoğunluk sağlanamadığından 15.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi sırasında 13 Mayıs 2016 Cuma günü günü saat 16.15’de çoğunluk aranmaksızın Fethiye Lykia World Otel’de  toplanmasına karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul gündemi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:
GÜNDEM
– Açılış ve yoklama
– Divan Kurulunun seçimi
–  Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
 – Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu mali  raporunun okunması
–  Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği  Denetleme Kurulu raporunun okunması
– Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası
-TEÜECD tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
– Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur ve Etik Kurulların seçimlerinin yapılması
– Dilek ve temenniler
– Kapanış

Genel kurula katılımınızı diler, saygılar sunarız.

Prof. Ahmet Ekin
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Başkanı