YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ali Levent YALÇINBaşkan

Doç. Dr. Eren CANSÜGenel Sekreter

  • Çukurova Üni. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD, El Cerrahisi BD, ADANA
  • Ondokuz Mayıs Üni. Tıp. Fak. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD - SAMSUN
  • Muğla Sıtkı Koçman Üni. Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, MUĞLA
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi ABD - İSTANBUL

DENETİM KURULU

1-Prof. Dr. Hakan GÜNDEŞ (denetçi üye)

2-Prof. Dr. Muhittin ŞENER (denetçi üye)

3-Prof. Dr. Kahraman ÖZTÜRK (denetçi üye)

ONUR VE ETİK KURULU

1-Prof. Dr. Aydın YÜCETÜRK

2-Prof. Dr. Ahmet EKİN

3-Prof. Dr. Mehmet AKINCI