EĞİTİM

Mikro Cerrahide Lup Kullanımı

MİKROCERRAHİDE CERRAHİ LUP LULLANIMI

Mikrocerrahi genel olarak cerrahi mikroskop kullanımını gerektirir. Jacobsen ve Suarez, mikroskop altında 1 mm damar onarımlarının %100 açıklığını göstermesi, metodun referans bir standart olmasına yardım etmiştir. Bununla birlikte cerrahi luplar, mikroskoplar ile karşılaştırıldığında, taşınma ve kullanım kolaylığı, maliyet bakımından avantajlıdırlar. Bu gibi faydaları el cerrahinde rutin kullanımlarını sağlamıştır. Mikroskop kullanım deneyimi, konfor ve cerrahi tecrübeleriyle bazı yazarlar mikrocerrahide, cerrahi lup kullanımını artırmışlardır. Burada, yayınlanmış bilgiler eşliğinde, mikrocerrahide lup kullanımının rolü ve el cerrahı üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

CERRAHİ MİKROSKOP
Mikroskoplar 6 kattan 40 kata kadar büyütme sağlarlar. Bu büyütme damar ve sinir yapılarının ayrıntılı olarak incelenmesini ve onarımlarını mümkün kılar. Ancak öncesinde ayarlama için daha uzun zaman, kullanıma başlama deneyimi, artmış bakım ve destek, ameliyat sırasında azalmış hareket kabiliyeti, cerrahi ekip arasında da iyi koordinasyon gerektirir. Ergonomi ve iş sağlığı açısından mikroskop, cerrahların servikal patolojilerini azaltabilir.

CERRAHİ LUP
Lup bir çok cerrahi birimde (el cerrahisi, plastik cerrahi, maxillofasiyal, kulak burun boğaz, göz, kardiyotorasik ve pediatrik cerrahi) kullanılmaktadır. Ticari formları 2 ile 8 kat arasında büyütme sağlarlar. Luplar büyütme özelliklerini üç farklı optik sistem tipinde sağlarlar (basit tip, birleşik tip, prizmatik tip). Basit tipler klasik okuma gözlüğüne benzerler. Ücretleri düşük olsa da, 1.5 büyütme üzerinde renk dağılmaları olmasından dolayı şu anda satışa sunulmamaktadır. Birleşik sistemlerde iki ayrı lens kullanılmaktadır. İkinci lens ilk lensten oluşan renk dağılmalarını önler. Birleşik sistemler daha fazla büyütme sağlasalar da 2.5 büyütme üzerinde görüntü etrafında halo efekti oluşur. Prizmatik luplar, küçük teleskoplara benzer. Basit ve birleşik sistemlere oranla daha uzak çalışma mesafesi sağlarlar. Ağırlıkları ve ücretleri diğer sistemlerden yaklaşık %40 fazladır. Tüm sistemlerde derinlik ve görme alanı büyütme arttıkça azalmaktadır. Mikroskoplarla karşılaştırıldıklarında birçok avantajları vardır: maliyet, esnek kullanım, taşınabilirlik kullanımda zaman kazanımı. Luplar, baş ve boyun hareketi ile cerrahi alana yakınlık, daha geniş görme alanı, görme açısında hızlı değişiklik ve gereğinde göz hareketi ile direkt bakış sağlarlar.

TARTIŞMA
Andrades ve ark. kemirgen damarlarının çaplarına göre geniş (>2.5 mm), orta (2.5-1.5 mm), ve küçük ( Özet olarak, literatür güçlü kanıtlara dayalı önerilerden yoksun olsa da; bazı noktalara dikkat çekilebilir:
1. Lup yardımlı mikrocerrahi uygulamalarından önce, mikroskop kullanımındaki teknik beceri ve deneyim gelişimi önemlidir.
2. Palmar ark distalindeki ( 3. Lup kullanımının, taşınabilirlik, uyumluluk, ucuzluk ve zaman kazandırıcı özelliği vardır. Mikroskop kullanımı cerrah boynu için ergonomik kazanç sağlayabilir.
4. Deneyimli mikrocerrahlar için 1.5 mm üzerindeki damar onarımlarında, lup ve mikroskop cerrahisi sonuçları benzerdir.

Kaynak
*Stanbury SJ, Elfar J. The use of surgical loupes in microsurgery. J Hand Surg Am. 2011 Jan;36(1):154-6. Epub 2010 Nov 12.

Çeviri: Tahir Sadık SÜGÜN (tssugun@hotmail.com)