EĞİTİM

Dıstal Radius Açık Kırıkları

Distal Radius Açık Kırıkları

  • Distal radius açık yaralanmasına eşlik eden açık kırık tipi genel olarak hangi tiptedir?

a) 1 b) 2   c) 3A   d) 3B   e) Hepsi aynı orandadır

Distal radius açık kırığı sonrası en önemli enfeksiyon belirleyicisi hangisidir?

a)      kontaminasyon derecesi

b)      açık kırık derecesi

c)      kırık tipi

d)     debritmana kadar geçen zaman

e)      antibiyotik seçimi

-Distal radius açık kırığı ne kadar zaman içinde debride edilip tespit edilmelidir?

-İlk debritman sonrasında plaklı tespit güvenilir midir yoksa geçici yada kalıcı ekternal fiksatör uygulaması mı yapılmalıdır?

Güncel Görüş

Hastanın medikal genel durumunun izin verdiği en kısa sürede açık yaralanma debride edilmeli ve kırık aynı zamanda (veya gece başvuran hastalar için ertesi günün ilk vakası olarak) tespit edilmelidir.

Eğer yaralanma çok kontamine değilse ilk tedavi olarak plaklı tespit güvenilirdir.

Kanıt Eksiklikleri ve Gelecek

Distal radius açık kırıklarında güncel tedavi stratejilerini genel olarak fikirler ve açık el ve önkol yaralanmalarına ait geniş literatür sonuçları belirlemektedir.

İdeal olan, çok merkezli, ileriye dönük, kontrollü çalışmalarla bu stratejilerin belirlenmesidir. En sık görülen tip 1 açık kırık yaralanmaları ve bu hastalarda enfeksiyon oranlarının düşüklüğü çalışmaların zor yönünü oluşturmaktadır.

Kişisel Görüşler

  • Tip 1 açık radius kırıkları, kapalı olan tiplere göre daha yüksek enerjili yaralanmalardır.
  • Tip 2 ve Tip 3 yaralanmalara oranla debritman zamanlaması daha az önem taşır görünmektedir.
  • Tip 1 yaralanmalarda seri debritman ve önce eksternal fiksatör sonrasında plaklı uygulama yöntemleri ek yaratılacak yumuşak doku hasarı ile fonksiyonel sonuçları olumsuz olarak etkileyebilir.
  • İleri derecede kontaminasyon ve avasküler doku olmadığı sürece ilk anda internal tespit uygulanabilir.
  • Kesin tedavi yöntemi ile ilgili karar verilemediği durumlarda ikinci görüşler alınabilir.

Cevaplar: 1:a    2:a

Kaynak

Jawa A. Open Fractures od the Distal Radius. Journal of Hand Surgery, Vol:35A, 2010; 1348-1350